Shuten-douji (Caster) (Fate Series)
Shuten-douji (Caster)

Fate Series