Shuten-douji (Caster) (Fate Series)

Shuten-douji (Caster)

Fate Series